Tuyển dụng giáo viên làm tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

1. Thông báo tuyển dụng giáo viên làm tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (TB-130-2021)

2. Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (QD-1507-2021)

3. Quyết định thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, lệ phí tuyển dụng giáo viên làm tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (QD-1511-2021)

4. Mẫu phiếu đăng ký tuyển dụng giáo viên làm tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND thị xã Đức Phổ năm 2021 (Tai lieu dinh kem)