TRƯỜNG TH&THCS PHỔ HÒA, THỊ XÃ ĐỨC PHỔ HOÀN THÀNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ QUỐC GIA KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 9, NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Hướng dẫn số 267/QLCL-TTĐGCLGD ngày 22/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khảo sát chính thức chương trình đánh giá định kì quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9, 11 năm học 2021-2022.

Ngày 05 và 06 tháng 5 năm 2022 tại Trường TH&THCS Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ thực hiện khảo sát chính thức chương trình đánh giá định kỳ Quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9 năm học 2021-2022; có 1 Hiệu trưởng, 4 giáo viên và 40 học sinh Trường TH&THCS Phổ Hòa chính thức tham gia khảo sát.

Mục đích của đợt khảo sát giúp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo biết được học sinh lớp 9 học tập như thế nào ở các môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh, đồng thời tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh. Từ đó việc phân tích các kết quả này Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa ra những đề xuất, kiến nghị, điều chỉnh những giải pháp phù hợp, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho học sinh, các nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục tích cực, cởi mở, dân chủ, hạnh phúc,..

Học sinh tham gia khảo sát

 

Ngày thứ nhất (ngày 05/5/2022), Tổ Khảo sát tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, tổ chức gặp gỡ học sinh được chọn tham gia khảo sát, hướng dẫn học sinh thực hiện yêu cầu khảo sát, căn dặn học sinh mang theo các dụng cụ cần thiết phục vụ cho ngày khảo sát; thông báo cho cha mẹ học sinh về ngày khảo sát tại trường; thông báo cho giáo viên các môn tham gia khảo sát theo quy định; sắp xếp lịch khảo sát cho hiệu trưởng, giáo viên, học sinh.

Ngày thứ hai (Ngày 06/05/2022), tiến hành khảo sát Hiệu trưởng, giáo viên môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Giáo dục công dân lớp 9 bằng bộ phiếu hỏi, đồng thời tiến hành thực hiện khảo sát học sinh lớp 9, các em học sinh sẽ tham gia làm 03 bài khảo sát và trả lời 01 bộ phiếu hỏi. Buổi sáng học sinh tiến hành làm bài môn Ngữ văn trong vòng 90 phút và Tiếng Anh vòng 60 phút. Buổi chiều các em sẽ làm bài môn Toán trong 100 phút, sau đó trả lời bộ phiếu hỏi trong vòng 60 phút. Các bài khảo sát của học sinh lớp 9 được thực hiện theo hai phần, phần trắc nghiệm và phần tự luận. Giờ bắt đầu và giờ kết thúc từng môn thực hiện theo lịch thời gian của Cục Quản lý chất lượng giáo dục. Sau khi kết thúc khảo sát từng môn, cán bộ giám sát do Sở Giáo dục và Đào tạo phân công cùng Tổ trưởng khảo sát và cán bộ khảo sát của trường tiến hành kiểm tra phiếu hỏi học sinh, giáo viên, Hiệu trưởng, bài khảo sát và lập biên bản niêm phong. Sau đó, tiến hành niêm phong toàn bộ phiếu hỏi học sinh, giáo viên, hiệu trưởng, bài khảo sát theo đúng quy định.

Sau khi hoàn thành khảo sát, trường đã tiến hành đóng gói hồ sơ khảo sát nộp về Sở giáo dục đào tạo Quảng Ngãi chuyển về cho Trung tâm Đánh giá chất lượng giáo dục, thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhìn chung, kỳ khảo sát chính thức chương trình đánh giá định kỳ Quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9, năm học 2021-2022 tại Trường TH&THCS Phổ Hòa, thị xã Đức Phổ được thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật khảo sát, đảm bảo nghiêm túc, khách quan.

Một số hình ảnh buổi khảo sát

 

 

   Duy Tùng – TH&THCS Phổ Hòa