Phòng Giáo dục và Đào tạo thị Xã Đức Phổ

  • Điện thoại: (0255)3859412 - 0903508834
  • Email: pgdducpho@quangngai.edu.vn
  • Trụ sở: 71 Trần Kiên, Phường Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi