HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TEMIS VÀ THAO TÁC TRÊN MODUL 2

Lượt xem:

Đọc bài viết

GIỚI THIỆU – HƯỚNG DẪN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN GVPT/CBQLCSGDPT

(TEMIS)

TEMIS (Hệ thống quản lý thông tin bồi dưỡng giáo viên) là phần mềm hỗ trợ đánh giá chuẩn nghề nghiệp và khảo sát nhu cầu BDTX của giáo viên/CBQLGD theo các thông tư, công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

          ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC:

+ GV/CBQLGD phải Hoàn thành tự đánh giá trên TEMIS mới được tham gia học Modul3 trở đi

+ Hệ thống TEMIS sẽ khóa sau ngày 22/03

+ Cập nhật đầy đủ các minh chứng theo các TC/Tiêu chí từ mức Đạt trở lên

VIDEO HƯỚNG DẪN