Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1068/QĐ-UBND 22/07/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC đối với nhóm TTHC “Đăng ký tuyển sinh đầu cấp” thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Điều lệ Trường mầm non
Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Điều lệ trường THCS và THPT
Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Điều lệ Trường tiểu học
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
1819/QĐ-TTg 26/10/2015 Quyết định, Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên